6.3.2023 - 12.03.2023

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa 3. Pôstna nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 50 r. života s prosbou o potrebné milosti pre celú rodinu
streda 18:00 +  Mária a Anton
štvrtok 18:00 ZBP a pôsobenie D.Sv. pre Gertrúdu
piatok 18:00 + Patrik (pohrebná)
sobota 18:00 Poďakovanie za 70 r. života Jozefa a ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 08:00 + Vojtech a Júlia
09:30 + Zuzana, Melánia, Jozef a Melánia
11:00 + Igor

Krížová cesta: Počas pôstu v piatok bude bývať krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod.

Pôstne katechézy na Kalvárii: Každú pôstnu nedeľu na nitrianskej Kalvárii bude o 15:00 pobožnosť krížovej cesty spojená s krátkou katechézou venovanou tento rok téme kresťanských čností.

Snúbenecká príprava 1: V sobotu od 9:00 do 16:00 bude v kostole celodenný program pre snúbencov.

Nahlasovanie k sv. spovedi pre starých a chorých: Do 20.3. nám zahláste, prosím, našich starých a nevládnych farníkov k veľkonočnej sv. spovedi. Môžete tak urobiť po sv.omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti. Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku, a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%.

Kňazské povolanie: Chceme povzbudiť mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, že sa môžu prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prihlášky do Kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024 možno podať do 30. apríla 2023. Podrobnosti k podávaniu prihlášok nájdete na výveske pred kostolom.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ (1. List Timotejovi 6,10). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu je mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. Vopred PBZ.