24.4.2022 - 30.04.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
piatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
nedeľa 3. veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Juraj a Žofia
streda 18:00 ZBP pre Róberta a Martinu
štvrtok 18:00 + Margita, Štefan a rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Michal (pohrebná)
sobota 18:00 + Július, Ladislav, Mária a Štefan
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Dušan, Mária a Lívia
11:00 + Václav, Terézia a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa Božieho milosrdenstva: Dnes slávime sviatok Božieho milosrdenstva a preto vás o 15:00 pozývame na pobožnosť  k Božiemu milosrdenstvu. Pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva možno získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Je potrebná sv. spoveď (predtým alebo krátko potom), prijať v ten deň sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel sv. otca.  K tomu je potrebné sa ešte pomodliť Verím v Boha, Otče náš a prosbu k Božiemu milosrdenstvu, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.

Pozvánka na stretnutie farskej synody: Dnes o 16:00 sa uskutoční 4 synodálne zasadanie. Pápež nám ponúkol ďalšie 2 témy na uvažovanie: Ekumenizmus  a Autorita a spoluúčasť.  Na farskej webovej stránke nájdete ikonu Farská synoda,  kde nájdete motivačné video a textové materiály k spomenutým témam. Prosím, zoznámte sa s nimi.

Vyhlásenie slovenských biskupov na nedeľu Božieho milosrdenstva: Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.