11.12.2022 - 17.12.2022

Liturgický kalendár

pondelok Panny Márie Guadalupskej
utorok Sv. Lucie, panny a mučenice
streda Sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
nedeľa 4. Adventná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Viola, Jozef a starí rodičia z oboch strán
streda 18:00 + Tibor
štvrtok 18:00 Poďakovanie za 86 r. života a ZBP do ďalších rokov
piatok 18:00
  1. ZBP pre rodinu      2. + Alžbeta (pohrebná)
sobota 06:00 + Eleonóra
18:00 Poďakovanie za 86 r. života a ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 08:00 + Ivan, Milan, Pavol, Jolana, Július a starí rodičia z oboch stsrán
09:30 + Viera
11:00 ZBP pre rodinu

V tomto týždni budeme navštevovať starých a chorých po domoch k vianočnej sv. spovedi. Ohlásime sa deň vopred telefonicky.

Spoločné udeľovanie sviatosti pomazania chorých: v piatok pri večernej sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých.  Povzbudzujeme všetkých vás, ktorí zápasíte s ťažkými chorobami, trpíte, pekne príďte, nech môžete dostať silu od Pána Ježiša a takto spolu s ním, s jeho pomocou niesť svoj kríž. Každý, kto dovŕšil 60 rokov, môže prijať túto sviatosť pri takejto verejnej forme vysluhovania aj keď nie je ťažko chorý.

Roráty. V sobotu pozývame na rorátnu sv. omšu za svetla sviec o 6:00.

Vianočná sv. spoveď: Na budúcu nedeľu 18.12. bude v našej farnosti vianočná sv. spoveď a tak vás všetkých srdečne pozývame pripraviť aj takýmto dôležitým spôsobom cestu Pánovi do nášho srdca. Spovedáme od 15.00 do 17.30 vo farskom kostole. Približne v tomto čase sa spovedá aj vo všetkých mestských kostoloch okrem katedrály. Budeme spovedať 4 kňazi.  Každých 20 min. budeme rozdávať sv. prijímanie.

Adventný koncert Tralaškoly: Dnes o 16:00 sa v našom kostole uskutoční adventný koncert žiakov a pedagógov Tralaškoly, ste srdečne pozvaní.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: 52 nedieľ – 52 citátov z Biblie, chceme sa ich naučiť naspamäť a vytvoriť si tak pokladnicu Božieho Slova, z ktorej chceme potom žiť. Vzadu na stolíku si môžete zobrať novú  kartičku s citátom. Na farskom webe nájdete aj digitálnu verziu. Len chcem usmerniť, že toto nie je vyložene detská aktivita, je určená mladým a dospelým veriacim.

Farská púť do Sv. zeme: 12.5. – 19.5.2023. Cena púte je 850 eur. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na farskom webe. Prihlásiť sa treba do konca adventu.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby  našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.