1.5.2022 - 07.05.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
utorok Sv. apoštolov Filipa a Jakuba, sviatok
streda Sv. Floriána, mučeníka
nedeľa 4. veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + rodičia a súrodenci z oboch strán
streda 18:00 + Emília a Rudolf
štvrtok 18:00 ZBP pre Elenu
piatok 18:00 + Ivan, Vlastimil a starí rodičia z oboch strán
sobota 18:00 ZBP pre rodinu
Nedeľa 08:00 + Mária, Jozef, Ján
09:30 + Eva
11:00 Poďakovanie za 32 r. sviatostného manželstva Tibora a Moniky a ZBP pre celú rodinu

Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedám od 17:00, v piatok bude od 17:00 vyložená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V penzióne spovedáme v pondelok od rána a starých a nevládnych farníkov spovedáme v piatok od rána.

Celonočná adorácia: Na prvý piatok bude celonočná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Začne o 21:00 a ukončená bude v sobotu o 8:00. Kostol bude otvorený celú noc, môžete kedykoľvek prísť a spočinúť v Pánovej prítomnosti. Od 21:00 do 22:00 bude možnosť v spovednici duchovného rozhovoru alebo sv. spovede. Prosím, napíšte sa aj do pripravenej tabuľky na stolíku pri dverách, aby v kostole vždy niekto bol.

Pozvánka na stretnutie farskej synody: Na budúcu nedeľu  o 16:00 sa uskutoční 5 synodálne zasadanie. Pápež nám ponúkol ďalšie 2 témy na uvažovanie: Rozlišovanie a rozhodovanie  a Formovanie v synodalite.  Na farskej webovej stránke nájdete ikonu Farská synoda,  kde nájdete motivačné video a textové materiály k spomenutým témam. Prosím, zoznámte sa s nimi.

Ohlášky:  V sobotu o 15:00 v našom kostole prijímu sviatosť manželstva Stanislav Nouzak a Slávka Koprdová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomohol na ceste životom.

Stretnutie rodičov: V nedeľu 8.5. po skončení sv. omše sa v kostole uskutoční organizačné stretnutie rodičov k prvému sv. prijímaniu.

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Nitre sa bude konať v sobotu 7.5. o 10:00. Víkend pre rozvedených, ktorí žijú v nových vzťahoch, sa bude konať v Rodinkove 24.-26.6.2022. Ďalej ste pozvaní na Dišputy pod hradom v stredu 4.5.2022 o 19:00, hosťom večera je psychológ Dr. Mário Schwarz a témou je Ako riešiť konflikty.  Bližšie info na výveske pred kostolom.

Ars organi: Od 1.5. každú májovú nedeľu o 19:00 sa bude konať medzinárodný festival organovej hudby v kostole u piaristov a v evanjelickom kostole. Môžete sa tešiť na interpretov z SK, ČR, Maďarska, Holandska, Kanady. Dnes sa začína u piaristov. Ste pozvaní.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.