14.3.2021 - 20.03.2021

Liturgický kalendár

piatok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
nedeľa 5. pôstna nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 84 r. života Terézie a ZBP do ďalších rokov
streda 18:00 Za dar a ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť a za Božie požehnanie pre prosiacich a modlitebníkov
štvrtok 18:00 ZBP pre Jozefa s manželkou
piatok 18:00 + Ján
sobota 18:00 Za rodinu
Nedeľa 08:00 + Jozef a rodičia
09:30 Za farníkov
11:00 + Jozef a rodičia

Birmovanci: Dnes o 18:00 bude ďalšie birmovanecké vysielanie na našej farskej webovej stránke.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete stiahnuť na farskej webovej stránke a len pripomínam, že potom je potrebné poslať do schránky alebo mailom na moju adresu prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať.

Na budúcu nedeľu sa podľa starobylého zvyku zahaľujú v kostoloch kríže a obrazy Pána Ježiša.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude mesačná (marcová) zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.