8.5.2022 - 14.05.2022

Liturgický kalendár

sobota Sv. Mateja, apoštola
nedeľa 5. veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za uzdravenie a obrátenie rodiny
streda 18:00 ZBP pre rodinu
štvrtok 18:00 + rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Marek
sobota 18:00 + František
Nedeľa 08:00 Za Božiu pomoc pre členov zoborského ružencového spoločenstva
09:30 ZBP pre Mariána
11:00 Poďakovanie za 60 r. života Jána a 40 r. života Radovana a ZBP

Krst: V sobotu o 10.30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Celodiecézna kňazská rekolekcia: Vo štvrtok o9:00 v kláštore v Hronskom Beňadiku sa začína  rekolekcia všetkých kňazov našej diecézy. Prosíme o modlitby za nás.

Pozvánka na stretnutie farskej synody: Dnes  o 16:00 sa uskutoční 5 synodálne zasadanie. Pápež nám ponúkol ďalšie 2 témy na uvažovanie: Rozlišovanie a rozhodovanie  a Formovanie v synodalite.  Na farskej webovej stránke nájdete ikonu Farská synoda,  kde nájdete motivačné video a textové materiály k spomenutým témam. Prosím, zoznámte sa s nimi.

Ohlášky:  V sobotu o 16:00 v našom kostole prijímu sviatosť manželstva Tomáš Takáč a Nikoleta Šandulová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomohol na ceste životom.

Mladí: V rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže v Trenčíne sa dňa 14. mája (sobota) uskutoční Popoludnie angažovanosti mladých v Nitre. Popoludnie angažovanosti bude spočívať v čistení hradného areálu. Mladí mesta Nitry sú pozvaní spoločne sa stretnúť a prispieť zároveň k skrášleniu dominanty mesta Nitra. Zraz účastníkov bude o 14.00 hod. pred Diecéznym pastoračným centrom na Pribinovom námestí. Účastníci nech si prinesú pracovné rukavice.

Fatimská sobota v Janíkovciach: V sobotu 14.5. ste pozvaní na procesiu detí a dospelých ku kaplnke Panny Márie pri Dube v Janíkovciach. O 14:30 je odchod procesie z 3 miest: od kostola v Janíkovciach, od kostola v Čechynciach a od kostole v Golianove. O 16:00 je pri Dube sv. omša, ktorú celebruje Mons. Viliam Judák, diecézny biskup.

Ars organi: Od 1.5. každú májovú nedeľu o 19:00 sa bude konať medzinárodný festival organovej hudby v kostole u piaristov a v evanjelickom kostole. Môžete sa tešiť na interpretov z SK, ČR, Maďarska, Holandska, Kanady. Dnes sa bude konať koncert v evanjelickom kostole Sv. Ducha . Ste pozvaní.

Ďakovný koncert bohoslovcov: V nedeľu 15.5. o 16:30 ste pozvaní do katedrály sv. Emeráma na koncert Scholy Cantorum, ktorá pôsobí pri kňazskom seminári v Nitre. Diriguje Mgr. Zdenko Mravec a na organe hrá diecézny regenschori Vladimír Kopec. Ste pozvaní.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.