3.4.2022 - 09.04.2022

Liturgický kalendár

budúca nedeľa Kvetná nedeľa – prineste si bahniatkové  alebo iné ratolesti

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za farníkov
streda 18:00 Za zosnulých z oboch strán
štvrtok 18:00 + Ivan
piatok 18:00 + František (pohrebná)
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Matúš a Dáška
09:30 + Július
11:00 + Ján, Oľga, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Krížová cesta: V piatky sa počas pôstu budeme modlievať krížovú cestu o 17:15. Tento piatok ju budú viesť mladí z našej farnosti. V nedeľu o 15:00 na nitrianskej kalvárii býva spoločná krížová cesta pre všetky farnosti.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na farskej webovej stránke. Ďakujeme.

Dišputy pod hradom: Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda Vás pozývajú na Dišputy pod hradom. S Mons. Jozefom Jančovičom, dekanom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, budeme diskutovať na tému Pozoruhodné rozdiely v pašiách štyroch evanjelií. Diskusia sa uskutoční v stredu 6. apríla o 19:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. Informácie o podujatí nájdete na farskej nástenke.

Diecézna rada pre rodinu – Nitra ponúka manželským párom, ktoré by chceli slúžiť ako animátori a kauči pre snúbencov a v budúcnosti napomáhať snúbeneckej príprave,  nepobytový víkendový kurz prípravy na manželstvo v Nitre na Kalvárii v dňoch 22. – 24. apríla 2022. Kto sa túži zapojiť, nech sa mi ohlási.

Spoločná sv. spoveď k veľkonočným sviatkom: Na budúcu nedeľu 10.4. sa v našej farnosti ako i v celom meste koná sv. spoveď. V našom kostole budeme spovedať 4 kňazi od 15:00 do 17:00. Približne v tomto čase sa spovedá vo všetkých kostoloch mesta okrem katedrály. Táto sv. spoveď nie je vhodná na obšírnejšie riešenie nejakých problémov, prosím, v takomto prípade využite iné dni. Tiež prichádzajte, prosím, na sv. spoveď adekvátne pripravení, pri vyznávaní hriechov buďte struční a vecní, netreba opisovať sprievodné okolnosti, kňazovi, ak bude niečo nejasné, tak sa vás opýta. Vždy pozerajme aj v rade za sebou, aby sme si uvedomili, koľko ľudí ešte čaká…

Zbierka: Dnes je biskupská zbierka na pomoc  prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vopred PBZ.