24.2.2020 - 01.03.2020

Liturgický kalendár

streda Popolcová streda
nedeľa 1. Pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za Božiu pomoc pre otca
streda 18:00 + Marta a František
štvrtok 18:00 K úcte Ducha Svätého
piatok 18:00 + Amália (pohrebná)
sobota 18:00 + Kveta a Dalibor
Nedeľa 8:00 + Juraj, Anna a rodičia
9:30 Za farníkov
11:00 + Pavol, Ivan, Milan

Popolcová streda: V stredu začína pôstne obdobie. Je prikázaný pôst – zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku do konca života) a tiež len raz dosýta sa najesť (od 18. roku do 60. roku), pričom je dovolené prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Tento pôst nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Ľudia, ktorí sú vážne chorí, nie sú viazaní týmito podmienkami. Pamätajme, že pôst je spojený s obrátením, so zmenou života, s nábožnosťou, s láskou k Bohu …

Krížová cesta: Počas pôstu každý piatok bude bývať krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod. a každú nedeľu o 15.00 na nitrianskej kalvárii. Ste pozvaní.

Pôstna krabička: vzadu si, prosím, rozoberte pôstne krabičky, aby sme mohli aj takýmto osobným spôsobom pomáhať biednym a núdznym. Vďaka.

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Snúbenecká sobota: V sobotu od 8:30 do 16:00 je prvá časť snúbeneckej prípravy.

Príprava na celomestské misie 21.3. – 29.3.: V dňoch 16.3. – 21.3. bude každá farnosť mať jeden deň službu celodennej adorácie v kláštore u ružových sestier (sobota 21.3.) a celodenného čítania Božieho Slova v kostolíku sv. Michala na Vŕšku (štvrtok 19.3.). Vzadu na stolíku je pripravený papier, aby ste sa už teraz zapísali na spomenuté služby.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na farskej webovej stránke a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať. Ďakujeme.

Manželské večery: od utorka 25.2. začína Kurz Manželské večery, ktorý vám môže pomôcť k prehĺbeniu manželského života alebo prejsť cez obdobie krízy. Prihlasovanie na stránke Centrum pre rodinu Nitra. Veľmi povzbudzujme.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu, vopred PBZ.

Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020:

Otvoriť PDF súbor