20.2.2023 - 26.02.2023

Liturgický kalendár

streda Popolcová streda
nedeľa 1. Pôstna nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Róbert a rodičia
streda 18:00 + Štefan, Helena a Vladimír
štvrtok 18:00 ZBP pre pôrode a za dary D.SV.
piatok 18:00 + Jozef (pohrebná)
sobota 18:00 + Michal
Nedeľa 08:00 + Juraj
09:30 Za farníkov
11:00 ZBP a ochranu a pomoc D.SV. pre Radoslava

Popolcová streda: V stredu začína pôstne obdobie. Je prikázaný pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku do konca života) a tiež len raz dosýta sa najesť (od 18. roku do 60. roku), pričom je dovolené prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Tento pôst nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Ľudia, ktorí sú vážne chorí, nie sú viazaní týmito podmienkami. Pamätajme, že pôst je spojený s obrátením, so zmenou života, s nábožnosťou…

Krížová cesta: Počas pôstu v piatok bude bývať krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod.

Pôstne katechézy na Kalvárii: Každú pôstnu nedeľu na nitrianskej Kalvárii bude o 15:00 pobožnosť krížovej cesty spojená s krátkou katechézou venovanou tento rok téme kresťanských čností. Na budúcu nedeľu budeme pod vedením farára Dolného mesta Pavla Zahatlana uvažovať nad čnosťou VIERY.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti. Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku, a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.“ (1. List Korinťanom 10,31). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Prosba: Prosíme o posilnenie upratovacích skupín, ktoré každý piatok po sv. omši upratujú kostol, aby bol na víkend čistý a pripravený pre nás všetkých. Tieto skupiny sa striedajú, čím viac skupín bude, tým menej často bude mať daná skupina službu. Mnohé ženy zostarli, ochoreli a už nevládzu a tak prosím, aby sme sa vložili aj do tejto  potrebnej služby. Vopred PBZ.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka pre charitu. V mene chudobných a pracovníkov charity vopred PBZ.