31.5.2020 - 06.06.2020

Liturgický kalendár

skončilo sa veľkonočné obdobie. 

pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
streda Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
piatok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
nedeľa Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za Miroslava s rodinou
streda 18:00 + Mária a Štefan
štvrtok 18:00 + Margita a Štefan
piatok 18:00 + Katarína (pohrebná sv. omša)
sobota 18:00 + Lukáš, František, Dominik a Pavel
Nedeľa 8:00 + Vojtech, Anna a Marta
9:30 + Mária
11:00 Za farníkov

Krst: v sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujme sviatosť krstu.

Prvý piatok: Máme pred sebou nový mesiac a tak vás pozývam k pravidelnej sv. spovedi. Kostol sa v bežnom týždni otvára pol hodiny pred sv. omšou, no v prvopiatkovom týždni bude otvorený už od 17:00, aby ste mohli pristúpiť k sv. spovedi. V piatok od rána budeme spovedať po domoch našich starých a nevládnych farníkov. V penzióne spovedať ešte nebudeme, nakoľko je tam zakázaný vstup kvôli karanténe.

Aktivita „Postav si kostol doma“: Po sv. omšiach si môžete zakúpiť papierový model nášho kostolíka (cena je dobrovoľný príspevok, min. 5 eur). Tento milý darček poteší vaše deti, vnúčatá, ale aj dospelých. Aby ste mali pomôcku pri stavaní, tak na farskom webe a FB je aj pár fotografií už hotového modelu. Ak sa vám podarí kostolík doma postaviť, prosím, potom sa pomodlite spoločne jeden Zdravas za celú našu farnosť, za jej duchovnú obrodu.

Vincentky: Sv. omše u sestier vincentiek na Šindolke budú bývať v nedele o 9:00 na nádvorí pred kláštorom, počas týždňa sv. omše pre verejnosť nebudú.

Oznam z BÚ: V nedeľu 14. júna 2020 plánujeme spoločnú sv. omšu všetkých farností mesta Nitra pri príležitosti Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá by však nebola spojená s teoforickou procesiou. Slávnostná pontifikálna sv. omša začne o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre ( pri Divadle Andreja Bagara ). Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Z tohto dôvodu bude v kostole len ranná sv. omša o 8.00, ostatné budú zrušené.

Zbierka:  Na budúcu nedeľu bude júnová farská zbierka pre potreby nášho kostola a našej farnosti. Vopred PBZ.