16.4.2022 - 23.04.2022

Liturgický kalendár

nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva

Úmysly sv. omší

pondelok 08:00 + Alžbeta, Karol, Milan a Editka
09:30 + Egon, Ján, Mária
11:00 + Lýdia
utorok 18:00 Poďakovanie za 21 r. sviatostného manželstva Alexandra a Martiny
streda 18:00 + Oľga
štvrtok 18:00 + Emil, Helena, Viktor, Terézia, Fedor, Hela
piatok 18:00 + Juraj (pohrebná)
sobota 18:00 Poďakovanie za 90 r. života a ZBP pre Helenu
Nedeľa 08:00 Za obrátenie syna Juraja a za dary D.Sv.
09:30 + Juraj
11:00 + Tibor a Margita

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: V sobotu chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole:

13:00 Michal Slávik a Miroslava Tóthová

14:00 Miroslav Slovák a Zuzana Melchertová

15:00 Vladimír Kalúz a Klaudia Rošková

Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Nedeľa Božieho milosrdenstva: Na budúcu nedeľu slávime sviatok Božieho milosrdenstva a preto vás o 15:00 pozývame na pobožnosť  k Božiemu milosrdenstvu. Pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva možno získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Je potrebná sv. spoveď (predtým alebo krátko potom), prijať v ten deň sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel sv. otca.  K tomu je potrebné sa ešte pomodliť Verím v Boha, Otče náš a prosbu k Božiemu milosrdenstvu, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.

Pozvánka na stretnutie farskej synody: Na budúcu nedeľu o 16:00 sa uskutoční 4 synodálne zasadanie. Pápež nám ponúkol ďalšie 2 témy na uvažovanie: Ekumenizmus  a Autorita a spoluúčasť.  Na farskej webovej stránke nájdete ikonu Farská synoda,  kde nájdete motivačné video a textové materiály k spomenutým témam. Prosím, zoznámte sa s nimi.

Zbierka: Dnes je veľkonočná zbierka. Vopred PBZ za vaše milodary.