format_quote

Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!

(Jób 1,21)

arrow_back Späť na všetky citáty