13.3.2022 - 19.03.2022

Liturgický kalendár

sobota Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
nedeľa 3. Pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 +  Alžbeta, Jozef a Jozef
streda 18:00 + Katarína
štvrtok 18:00 + Jozef a starí rodičia z oboch strán
piatok 18:00
sobota 18:00 + Vojtech a rodičia
Nedeľa 08:00 Poďakovanie za 85 r. života Terézie a ZBP do ďalších rokov
09:30 + Mária, Jozef, Johana, Jozef
11:00 + Jozef, Monika, Miriam a starí rodičia z oboch strán

Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny: V kultúrnom centre Zobor (vedľa kostola), stredy a štvrtky od 9:00 do 17:00. Hygienické potreby, trvanlivé potraviny, nealko nápoje, zdravotnícke pomôcky, matrace, karimatky, spacáky, stany, periny, vankúše, deky.

Urgentne tiež potrebujú ubytovanie pre utečencov, kontaktujte OZ Pokoj a Dobro, koordinátorka pani Čurgaliová 0910804018.

Krížová cesta: V piatky sa počas pôstu budeme modlievať krížovú cestu o 17:15. Bol by som rád,  keby ste sa do nej aktívne zapojili. Môžete sa ohlásiť, kto by ste chceli viesť modlitbu krížovej cesty (ženy, muži, mladí, deti, seniori…), buď mne alebo pani kostolníčke. V nedeľu o 15:00 na nitrianskej kalvárii býva spoločná krížová cesta pre všetky farnosti.

Pozvánka na druhé stretnutie farskej synody: Dnes o 16:00 v kostole sa uskutoční 2 synodálne zasadanie . Pápež nám ponúkol 2 témy na uvažovanie: Vyjadrenie názoru  a Slávenie.  Na farskej webovej stránke nájdete ikonu Farská synoda, kde nájdete motivačné video a textové materiály k spomenutým témam.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Mužský deň na Kalvárii: V sobotu 19.3. o 15:00 začína poobedný program pre veriacich chlapov s pomocným biskupom Petrom Beňom, prednáška o duchovnosti muža, sv. ruženec, sv. omša… Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na webe.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na farskej webovej stránke. Ďakujeme.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.