20.3.2022 - 26.03.2022

Liturgický kalendár

piatok Slávnosť Zvestovania Pána
nedeľa 4. Pôstna nedeľa – Laetare (ružová nedeľa)

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 +  Matilda
streda 18:00 + Karol, Margita a rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + František, Márie, Dušan a rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Milan (pohrebná)
sobota 18:00 ZBP pre rodinu
Nedeľa 08:00 ZBP pre Andrejka (m) a rodičov Andrej a Jana
09:30 + Jozef a Veronika
11:00 + Katarína a Dezider

Benefičný koncert pre podporu utečencov v Ukrajine: ECAV Nitra pozýva dnes o 17:00 na benefičný koncert pre podporu utečencov v Ukrajine. V hudobnom „pásme“ vystúpia študenti UKF v umeleckom odbore a vystúpia aj študenti z Ukrajiny. Vypočujeme si klasickú hudbu a i svedectvá.

Krížová cesta: V piatky sa počas pôstu budeme modlievať krížovú cestu o 17:15. Bol by som rád,  keby ste sa do nej aktívne zapojili. Môžete sa ohlásiť, kto by ste chceli viesť modlitbu krížovej cesty (ženy, muži, mladí, deti, seniori…), buď mne alebo pani kostolníčke. V nedeľu o 15:00 na nitrianskej kalvárii býva spoločná krížová cesta pre všetky farnosti.

Pozvánka na 3 stretnutie farskej synody: Na budúcu nedeľu o 16:00 sa uskutoční 3 synodálne zasadanie . Pápež nám ponúkol 2 témy na uvažovanie: Zdieľanie zodpovednosti  a Dialóg v Cirkvi a v spoločnosti.  Na farskej webovej stránke nájdete ikonu Farská synoda,  kde nájdete motivačné video a textové materiály k spomenutým témam. Prosím, zoznámte sa s nimi.

Snúbenecká príprava: Na budúcu sobotu od 8:30 do 16:00 sa v kostole uskutoční 2. časť snúbeneckej prípravy.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na farskej webovej stránke. Ďakujeme.

Kto by ste chceli pomôcť s adaptáciou ukrajinských žien a ich detí ( 2 a 7 rokov), ktoré bývajú vo fare, prosím, ozvite sa mi. Potrebujeme sprevádzanie po úradoch, zabavenie detí, učenie slovenčiny…

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ. V tomto týždni sme po takmer ročnom čakaní na firmu zrenovovali vstupné dvere, ktoré sa po 10 rokoch začali rozchádzať, oprava stála 996 eur. Došlo k výmene kaziet v rámovej výplni a k nastriekaniu vonkajšej strany. Prosím, dávajme si na to pozor, lebo som sa dozvedel, že hneď na druhý deň ako ich osadili, ich niekto šuchol s kočíkom, keď vstupoval do kostola a muselo sa to opraviť.