27.3.2022 - 02.04.2022

Liturgický kalendár

budúca nedeľa 5. Pôstna nedeľa – v kostoloch sa zahaľujú  kríže a obrazy mučeného Pána Ježiša

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za farníkov
streda 18:00 + Miroslav
štvrtok 18:00 + Júlia, Gladys, Karol
piatok 18:00 + Jozef (pohrebná)
sobota 18:00 + Anna
Nedeľa 08:00 + Anna a rodičia z oboch strán
09:30 + Štefan, Terézia, Štefánia a Vojtech
11:00 + Anton, Silvester, Mária, Viktor, Jozefína. 

Benefičný koncert pre podporu utečencov v Ukrajine: Na 4. pôstnu nedeľu 27.3.2022 sa v Bazilike sv. Emeráma (hrad) uskutoční o 19:30 benefičný duchovný koncert pre pomoc Ukrajine. Účinkujú: Samuel Mikláš – husle, Lujza Ďurišová – violončelo, Zdenko Mravec – spev, Matúš Maraček – organ, Lucia Vaňková – organ, Vladimír Kopec – organ. Program: Bruhns, Bach, Biber, Händel, Kopec, Stradella a i. Vyzbierané peniaze z koncertu budú poukázané Maltézskemu rádu, ktorý stojí v prvej línii pomoci utečencom z Ukrajiny.

Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi.  Spovedám od 17:00. V piatok od rána navštevujeme starých a chorých po domoch.

Nahlasovanie starých a chorých farníkov k veľkonočnej sv. spovedi: Do budúcej nedele 3.4. mi, prosím, nahláste vašich starých a chorých, aby sme ich mohli prísť navštíviť a vyspovedať pred veľkonočnými sviatkami.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Ohlášky: V sobotu o 16:00 príjmu v našom kostole sviatosť manželstva: Jozef Johanik a Jana Hroncová. Pomodlime sa za nich.

Krížová cesta: V piatky sa počas pôstu budeme modlievať krížovú cestu o 17:15. Bol by som rád,  keby ste sa do nej aktívne zapojili. Môžete sa ohlásiť, kto by ste chceli viesť modlitbu krížovej cesty (ženy, muži, mladí, deti, seniori…), buď mne alebo pani kostolníčke. V nedeľu o 15:00 na nitrianskej kalvárii býva spoločná krížová cesta pre všetky farnosti.

Pozvánka na 3 stretnutie farskej synody: Dnes o 16:00 sa uskutoční 3 synodálne zasadanie . Pápež nám ponúkol 2 témy na uvažovanie: Zdieľanie zodpovednosti  a Dialóg v Cirkvi a v spoločnosti.  Na farskej webovej stránke nájdete ikonu Farská synoda,  kde nájdete motivačné video a textové materiály k spomenutým témam. Prosím, zoznámte sa s nimi.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na farskej webovej stránke. Ďakujeme.

Zbierka: Na budúcu nedeľu biskupská zbierka na pomoc  prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vopred PBZ.