2.12.2019 - 08.12.2019

Liturgický kalendár

utorok Sv. Františka Xaverského, kňaza
piatok Sv. Mikuláša, biskupa
sobota Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna včelárov
nedeľa 2. Adventná nedeľa – biblická nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jozef
streda 18:00 + Urban, Rozália, deti
štvrtok 18:00 + Michal, Magdaléna a deti
piatok 18:00 + Jolanda (pohrebná)
sobota 6:00 Za farníkov
18:00 + Mária, Valentín, Mária, Helena a Ján
Nedeľa 8:00 Za farníkov
9:30 + Jozef a Ľudovít
11:00 + František

Prvý piatok: v tomto týždni spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00, od tohto času je v piatok vystavená aj Oltárna Sviatosť. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok po domoch.

Krst: v sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Adventné požehnanie medu: v sobotu, na sviatok sv. Ambróza, budeme pri sv. omši požehnávať med, ktorý si môžete priniesť a poukladať pred obetný stôl.

Fatimská sobota: v sobotu o 17:00 budeme mať fatimské modlitby pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou.

Advent: je to vzácny duchovný čas a tak vás pozývame, aby ste objavili krásu spoločnej modlitby v rodinách počas adventu. Možno ste aj zatúžili, aby aj vaša rodina sa spoločne modlievala, len ako začať?  Vzadu pri východe si môžete zobrať adventné letáčiky, kde nájde presný postup, ako sa začať doma modliť a tak duchovne prežívať advent s modlitbou vo vašej rodine.

Roráty: Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Začíname 7. decembra. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.

Vešpery: Počas adventného obdobia sa každý štvrtok budeme vo sv. omši modlievať modlitbu s názvom Vešpery.  Srdečne pozývame.

Nahlasovanie starých a chorých k vianočnej sv. spovedi: do nedele 8.12. nám nahláste vašich nevládnych k vianočnej sv. spovedi. Najlepšie po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne. Prosím, aby sa nahlasovali naozaj takí, ktorí sú skutočne nevládni, aby títo chorí mohli aspoň občas mať možnosť rozprávať sa s kňazom a prijať sviatosti.

Nad Božím slovom: páter Ján Bulko vás pozýva počas tohto nového liturgického roka, ktorý je venovaný Božiemu slovu, každý pondelok o 18:30 do kláštora k vincentkám na Šindolku k biblickým stretnutiam.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary vopred  PBZ a požehnaj vás.