Odporúča sa, aby kresťan prijímal iniciačné sviatosti vo svojom farskom kostole.


Pre zoznam ulíc prislúchajúcich k našej farnosti kliknite sem

Bližšie informácie k jednotlivým sviatostiam alebo k pohrebu Vám podá správca farnosti:
Dr. Milan Polák
tel.: 0908 770 347
e-mail: polak.dr@gmail.com


Sviatosti