21.8.2023 - 27.08.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Pia X., pápeža
utorok Preblahoslavenej Panny Márie kráľovnej
streda Sv. Ruženy Limskej, panny
štvrtok Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
budúca nedeľa 21. cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Albert, Mária, Vincent, Alžbeta
streda 18:00 ZBP pre rodinu
štvrtok 18:00 Za rodinu
piatok 18:00
sobota 18:00 + Magdaléna
Nedeľa 08:00 + Gabriel a Filoména
09:30 Počas letných prázdnin nebýva!
11:00 + Ján, Janka a syn Jozef

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky:  V piatok o 16:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Juraj Bednárik a Martina Kosecová a v nedeľu o 16:00 Marek Vojčík a Simona Maková. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1. list Jánov 3, 18) Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. PBZ za vaše obety a milodary.