28.8.2023 - 03.09.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi
utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
budúca nedeľa 22. cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Štefan
streda 18:00 ZBP a uzdravenie dcéry Andrejky
štvrtok 18:00 + Ľudovít, Marta a Miroslav
piatok 18:00
sobota 18:00 ZBP a milosti, dar múdrosti a posilnenie viery pre Tomáša a Michaelu
Nedeľa 08:00 + sestru a rodičov z oboch strán
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 Za farníkov

Od nasledujúcej nedele 3.9. sa opäť vraciame k nedeľnej detskej sv. omši o 9:30.

Prvý piatok: Pozývame k prvopiatkovej sv. spovedi od 17:30. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok navštevujeme našich starých a chorých farníkov po domoch. V piatok spovedáme od 17:00. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť pred ikonou blahoslaveného Karola Habsburgského, ktorú budeme obetovať za posvätenie rodín a tých, ktorí majú v rukách politickú moc.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Charizmatický večer: V utorok po sv. omši okolo 18:45 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní.

Ohlášky:  Vo štvrtok o 15:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Martin Mrva a Lucia Červeňová,  v sobotu o 15:00 Ondrej Sklenár a Dominika Lorincová, o 16:00 Lukáš Lelák a Romana Vyhlídalová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Naša farníčka, Zuzana Košturiaková, bytom Panská dolina 40, chce uzavrieť sobáš s Tomášom Chlipalom z Popradu, kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, nech oznámi na farskom úrade.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ (Matúš 5,9) Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Info: Na budúcu nedeľu bude po sv. omši o 11:00 v kostole stretnutie rodičov birmovancov.