4.9.2023 - 10.09.2023

Liturgický kalendár

štvrtok Sv. košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza
piatok Narodenie preblahoslavenej Panny Márie
budúca nedeľa 23. cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Ján, rodičia a súrodenci z oboch strán
streda 18:00 + Július, Ladislav, Štefan a Mária
štvrtok 18:00 + Ivan a Mária
piatok 18:00 + Klára (pohrebná)
sobota 18:00 Poďakovanie za 80 r. života a ZBP pre celú rodinu
Nedeľa 08:00 + Mária, Ján, František a Stanislav
09:30 Za farníkov
11:00 Za birmovancov a ich rodiny

Od nedele 3.9. sa opäť vraciame k nedeľnej detskej sv. omši o 9:30. Na tieto sv. omše za účasti detí pozývame hlavne rodiny s menšími deťmi, ďalej tretiakov, ktorí sa chystajú na sv. prijímanie tento rok. Deti pozývame, aby sa aktívne zapojili do slávenia či už formou čítania, prinášaním obetných darov, miništrovaním, spevom v spevokole…

Slovníky s nálepkami: ako každý rok aj teraz máme pripravené slovníčky na nedeľné sv. omše, do ktorých si deti lepia samolepky, ktoré dostanú po každej sv. omši. Aj takto chceme prispieť k ich radostnejšiemu prežitiu sv.omše. Slovníček si príďte zobrať po skončení do sakristie.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti birmovka, 30 chlapcov a dievčat prijme sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Viliama Judáka na sv. omši o 11:00. Táto sv. omša je určená len pre rodiny birmovancov, nakoľko kostol je malý. Využite preto sv. omše o 8:00 a 9:30. Birmovanci budú mať v utorok, stredu, štvrtok a piatok po večernej omši nácviky. V sobotu o 9:00 – 10:30 bude sv. spoveď pre rodiny birmovancov a potom spoločná brigáda.

Biblické stretnutia: Pozývame vás už zajtra, 4. 9. a potom každý pondelok o 18:30 do kláštora k vincentkám na Šindolku, na biblické stretnutia. Tohoročná téma je: „Nik nepozná Otca.“ Súvisí to s krásnou Ježišovou modlitbou, ktorú nám zaznamenal evanjelista Matúš v 11. kapitole.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ (Lukáš 8,21) Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Púť do Medžugorie: Farnosť Kalvária organizuje 18. – 25.9.2023 púť do Medžuforie, bližšie info na výveske pred kostolom.

Organový festival v katedrále počas celého septembra: bližšie info na výveske pred kostolom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka určená na kňazský seminár, v mene bohoslovcov a predstavených seminára vopred PBZ.