22.10.2018 - 28.10.2018

Liturgický kalendár

nedeľa 30. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 55 r. sviatostného manželstva s prosbou ZBP
streda 18:00 + Ondrej, Mária, Margita
štvrtok 18:00 + Anna
piatok 18:00
sobota 18:00 + Mária, Jozef, Miroslav a rodičia z oboch strán
nedeľa 8:00 + Ján, Emília, Jozef
9:30 Za farníkov
11:00 Poďakovanie za 18 r. sviatostného manželstva Emila a Darinky s prosbou  ZBP.

Birmovanci: V nedeľu 28.10. o 17.00 je v kultúrnom dome birmovanecké stretnutie.

Biblický kurz k porozumeniu Sv. Písma: tento pondelok nebude, nakoľko o. Ján je na duchovných cvičeniach.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  • V piatok o 15.00: Peter Kajaba a Zuzana Bédiová.
  • V sobotu o 15.00: Filip Bachratý a Monika Kreškóciová.
  • V sobotu o 16.00: Michal Herceg a Michaela Plichtová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha v ich spoločnom živote.

Podpora misií: vzadu na stolíku sú misijné kalendáre a knihy, ktoré vydávajú pátri verbisti – misionári a zakúpením kníh a kalendárov môžete tak podporiť misie vo svete. PBZ.

Farská púť do Mexika, ku guadallupskej Panne Márii: Kto chce ísť na púť do Mexika, treba sa nahlásiť v sakristii do 21.10., teraz nás je 26. Budem vás telefonicky kontaktovať ohľadom zaplatenia zálohy. Dá sa prihlásiť ešte aj po tomto termíne.

Program v Univerzitnom pastoračnom centre: Ste pozvaní na pravidelné utorky a stredy na aktivity, ktoré organizuje otec rektor UPC vdp. Ľubomír Hlad. Tento utorok v UPC na Dolnozoborskej ulici o 20.00 to bude beseda s kapelou Slnovrat, legenda slovenského gospelu. V stredu o 18.30 vo františkánskom kostole pod hradom sv. omša s generálnym vikárom Petrom Brodekom na tému: Modlitba, v ktorej má Boh zaľúbenie, alebo ako sa dobre pripraviť na modlitbu.

Posun času: na budúcu nedeľu sa posúva čas o hodinu naspäť.

Darovanie krvi: túto stredu od 8.00 do 11.00 v priestoroch ZŠ Kráľa Svätopluka ste pozvaní darovať krv. Všetkým darcom vopred PBZ.

Úsek Svätojakubskej cesty cez Nitriansku diecézu požehná v nedeľu 21. októbra 2018 veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo. Slávnosť sa uskutoční o 15.00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre pri Mariánskom stĺpe.

Zbierka: Dnes je celonárodná misijná zbierka na podporu misií vo svete. V mene misionárov PBZ.