12.11.2018 - 18.11.2018

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
nedeľa 33. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Vincent, Mária a rodičia z oboch strán
streda 18:00 + Jozef, Jozefína a Marián
štvrtok 18:00 Za dar viery pre Moniku
piatok 18:00
sobota 18:00 + Štefan, Helena a Vladimír
nedeľa 8:00 + Mária, Alzbeta, Štefan a Koloman
9:30 + Karol, rodičia a Jozef
11:00 Za farníkov

Ohlášky: V sobotu o 15.00 chcú prijať sviatosť manželstva: Ľuboš Minarovič a Zuzana Závodná. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste manželským životom.

Birmovanci: Dnes o 17.00 je v kultúrnom dome birmovanecké stretnutie.

Biblický kurz k porozumeniu Sv. Písma: Každý pondelok o 18.30 v kláštore sestier Vincentiek.

Farská katarínska zábava: farský spevokol opäť organizuje katarínsku zábavu, bude v piatok 23.11. v kultúrnom centre. Ešte zopár lístkov sa dá kúpiť u členov spevokolu. A chceme pekne poprosiť o tombolu.

Program v Univerzitnom pastoračnom centre: Ste pozvaní na pravidelné utorky a stredy na aktivity, ktoré organizuje otec rektor UPC vdp. Ľubomír Hlad. Tento utorok v UPC na Dolnozoborskej ulici o 20.00 to bude beseda s vdp. Andrejom Kutarňom, na tému Púšť je miestom, kde koná Hospodin. V stredu o 18.30 vo františkánskom kostole pod hradom sv. omša s vdp. Andrejom Kutarňom na tému: Uctievanie, poklona a adorácia.

Duchovná obnova pre rozvedených: Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 30. novembra – 2. decembra 2018 na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí žijú sami do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webnode.sk

Tento týždeň tu nebudem, odchádzam na pravidelné duchovné cvičenia na Velehrad. V prípade potreby kontaktujte nášho kňaza vdp. Marcela Cíbika, kontakt na neho je na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.