10.4.2022 - 16.04.2022

Liturgický kalendár

Zelený štvrtok 18.00 Slávenie poslednej večere
Veľký piatok 18.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
Biela sobota 20.00 Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Gabriel a Filoména
streda 18:00 ZBP pre Katarína, Peter a Veronika
štvrtok 18:00 Za uzdravenie a obrátenie Róberta
piatok 18:00 +
sobota 20:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Justína, Július, Vladimír a starí rodičia z oboch strán
11:00 ZBP a ochranu Panny Márie pri pôrode Hanky

Veľkonočná sv. spoveď v našom kostole: bude dnes od 15.00 do 17.00. Spovedáme 4 kňazi. V tomto čase sa spovedá vo všetkých kostoloch okrem katedrály. Srdečne vás pozývame.

V tomto týždni pokračujeme ešte v spovedaní po domoch, prosím, buďte trpezliví, istotne prídeme.

Kajúca pobožnosť: V stredu po sv. omši sa budeme modliť kajúcu pobožnosť na koniec pôstneho obdobia.

Veľký piatok: Tento deň je dňom pokánia a pôstu v celej Cirkvi (raz do dňa sa dosýta najesť platí od 18. do 60. roku života) a zdržania  sa mäsitého pokrmu (platí od 14. roku života).

Krížová cesta cez mesto: Aj tento rok sa koná krížová cesta cez mesto, začiatok je o 13.30 pred budovou krajského súdu. Po skončení na Kalvárii sa pokračuje slávením veľkopiatkových obradov o 15.00, ktorým bude predsedať diecézny biskup Viliam Judák . Obrady na Veľký piatok  v našom kostole začínajú o 18.00 hod.

24 hodinová adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou: Po skončení veľkopiatkových obradov by začala adorácia, ktorá by pokračovala celú noc a celý deň až do 19:00 na Bielu sobotu. V sobotu o 8.00 sa budeme modliť ranne chvály. Je to krásna možnosť prísť v priebehu noci alebo dňa do kostola na osobnú adoráciu, prípadne celá rodina a v tichu, pri Ježišovom hrobe, sa pomodliť, meditovať, premýšľať… Prosíme vás, aby ste sa zapísali do zoznamu na stolíku pri dverách na hodinové služby, aby kostol nebol prázdny.

Vigília Vzkriesenia začne v sobotu o 20.00. Prineste si, prosím, sviece na obnovu krstných sľubov. Po skončení bude procesia okolo kostola.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude veľkonočná zbierka. Vopred PBZ za vaše milodary.