13.1.2020 - 19.01.2020

Liturgický kalendár

piatok Sv. Antona, opáta
nedeľa 2. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Ľubomíra s rodinou
streda 18:00 + Júlia
štvrtok 18:00 + Ervín a Anna
piatok 18:00
sobota 18:00 Za obete leteckej katastrofy v Hejciach
Nedeľa 8:00 Za farníkov
9:30 Poďakovanie za 41 r. života Martina s prosbou ZBP
11:00 Poďakovanie za 85 r. života Jozefa a Heleny s prosbou o milosrdenstvo a ZBP pre rodinu

Krst: v sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Biblické katechézy: Duchovný otec Ján Bulko vás pozýva po vianočnej prestávke na biblické stretnutia každý pondelok o 18:30 do kláštora na Šindolku.

Trojkráľový punč: Vďaka vašej štedrosti za trojkráľový punč môžeme podporiť misijný projekt vo farnosti Kyiebe sumou 1454 eur. V mene ugandského kňaza Johna Vianneya, ktorý minulý víkend navštívil našu farnosť, PBZ.

Zbierka: Dnes prebieha v našej farnosti zbierka Boj proti hladu(13.ročník), ktorú v našej farnosti organizujú sestry vincentky. Budú z nej podporené projekty sestier v krajinách Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko. Vopred PBZ.