3.12.2018 - 09.12.2018

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Františka Xaverského, kňaza
piatok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
sobota Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok
nedeľa 2.adventná

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jozef, Viola, Emil, Jarmila a starí rodičia z oboch strán
 streda 18:00 + Elena, Ondrej a rodičia
štvrtok 8:00 + Milan  a rodičia
piatok 18:00 + Anna (pohrebná) a Milan
sobota 8:00 Za všetkých dobrodincov farnosti a ich rodiny
11:00 Za farníkov
18:00 Za farníkov (nedeľná sv. omša)
nedeľa 8:00 + Mikuláš, Vincent, Mária a Florián
9:30 + Július s rodičmi a rodinou
11:00 + Jozef, Monika, Miriam a starí rodičia

Slávnosť Nepoškvrneného počatie Panny Márie: Keďže v sobotu je prikázaný sviatok, sv. omše budú
o 8.00 a o 11.00. Rorátna sv. omša v sobotu o 6.00 z tohto dôvodu nebude a ani detská sv. omša o 9.30, nakoľko vás bude málo. Večerná sv. omša je s platnosťou na nedeľu ako každú sobotu. Piatková večerná sv.omša je vigílna.

Prvý piatok: v tomto týždni spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00, od tohto času je v piatok vystavená aj Oltárna Sviatosť. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok po domoch.

Advent: je to vzácny duchovný čas a tak vás pozývame, aby ste objavili krásu spoločnej modlitby v rodinách počas adventu. Možno ste aj zatúžili, aby aj vaša rodina sa spoločne modlievala, len ako začať? Vzadu pri východe si môžete zobrať adventné letáčiky, kde nájde presný postup, ako sa začať doma modliť a tak duchovne prežívať advent s modlitbou vo vašej rodine.

Roráty. Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Začíname 15.. decembra, čiže až o 2 týždne v sobotu, nakoľko v najbližšiu sobotu je prikázaný sviatok a sv.omše budú ako v nedeľu. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.

Vešpery: Počas adventného obdobia sa každý štvrtok budeme vo sv. omši modlievať modlitbu s názvom Vešpery. Tiež začneme až o dva týždne, nakoľko tento štvrtok máme duchovnú obnovu a bude iný program. Srdečne pozývame.

Adventná duchovná obnova: v tomto týždni (6.12.- 8.12.) budeme spoločne v našej farnosti prežívať duchovnú obnovu ako prípravu na vianočné sviatky. Bude ju viesť páter Ján Kušnír, misionár, a bude venovaná zjaveniu Panny Márie v Guadaluppe a tomu, ako nás Mária chce naučiť prežívať sviatosti . Nájdite si čas a pekne príďte vpustiť do svojho života Svetlo a Božiu Lásku aj skrze ohlasované slovo, pochádzajúce zo zjavenie Matky Božej. Pozývame nielen starších, ale aj mladých, mladé rodiny, birmovancov, deti…

Nahlasovanie starých a chorých k vianočnej sv. spovedi: do nedele 9.12. nám nahláste vašich nevládnych k vianočnej sv. spovedi. Najlepšie po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na dostavbu našej fary. Vopred PBZ.