30.4.2023 - 06.05.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Jozefa, robotníka
utorok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
streda Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
štvrtok Sv. Floriána, mučeníka
budúca nedeľa 5. veľkonočná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za ružencové bratstvo
streda 18:00 ZBP pre rodinu
štvrtok 18:00 + Silvester, Elena a Tibor
piatok 18:00
sobota 18:00 + Emília, Rudolf, Marián, Valéria
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Pavlína, Imrich, Milan
11:00 ZBP a ochranu pre Alberta

Birmovanci: Dnes je o 17:00 na fare birmovanecké stretnutie.

Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi. Spovedám od 17:00, v piatok od 17:00 je vyložená aj Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V pondelok spovedáme od rána v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok od rána spovedám po domoch.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Ohlášky: V sobotu o 15:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole: Andrej Roman a Natália Ivančíková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Májové pobožnosti: Počas mesiaca máj sa budeme pred každou sv. omšou modliť mariánsku pobožnosť, budeme ju obetovať za pokoj a mier vo svete, za blížiace sa voľby v našej krajine a za obnovu viery v našej farnosti.

Ars Organi: 15. ročník medzinárodného organového festivalu v Nitre, dnes o 19:00 ste pozvaní do  kostola k piaristom na organový koncert francúzskeho organistu Loic Mallie.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Dávajte si pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri .“ (List Efezanom 5,15). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Majáles: Náš farský spevokol organizuje 19.5. v kultúrnom dome pri kostole farský batôžkový majáles. Bližšie info na výveske pred kostolom.