27.3.2023 - 01.04.2023

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa Kvetná (palmová) nedeľa – nedeľa utrpenia Pána – prineste si bahniatka do procesie. 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Milan
streda 18:00 1. + Karol, Gladys a Júlia
2. + Viliam (pohrebná)
štvrtok 18:00 + rodičia a súrodenci z oboch strán
piatok 18:00 + Jozef (pohrebná)
sobota 18:00 Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu
Nedeľa 08:00 + rodičia Júlia, Tibor, Rozália a Filip
09:30 Za farníkov
11:00 + Ján, Oľga, rodičia a starí rodičia

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Krížová cesta: Počas pôstu v piatok býva krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod.

Pôstne katechézy na Kalvárii: Každú pôstnu nedeľu na nitrianskej Kalvárii bude o 15:00 pobožnosť krížovej cesty spojená s krátkou katechézou venovanou tento rok téme kresťanských čností – dnes to bude čnosť spravodlivosti.

Veľkonočná sv. spoveď v našom kostole: bude na Kvetnú nedeľu od 15.00 do 17.30. Budeme spovedať 4 kňazi. V tomto čase sa spovedá vo všetkých kostoloch okrem katedrály. Vás, ktorí máte závažnejšie veci na dlhší rozhovor, povzbudzujeme, aby ste si vykonali sv. spoveď v tomto týždni pred sv. omšami.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (List Rimanom 6,23). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zápis: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre na Chrenovej oznamuje, že zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. apríla 2023 v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. Rodičov s deťmi, ktorí majú záujem bližšie spoznať školu, pozývame na ,,Deň otvorených dverí“ dňa 29. marca v čase od 8.00 hod do 14. 00 hod. Viac informácií o škole nájdete na webovej stránke školy www.zsgorazdova.sk

Na budúcu nedeľu sa budú dať zakúpiť malé paschálne sviece do svojich domácností, ako tomu bolo aj minulý rok. Týmto tiež podporíme komunitu Blahoslavenstiev, ktorá ich vyrába a z ktorej podchádza aj naša farníčka sestra Veronika Barátová.

Zbierka: Dnes je zbierka určená na pomoc pre prenasledovaných kresťanov a utečencov vo svete, zvlášť v Iraku, Sýrii a Libanone. PBZ všetkým dobrodincom.