17.2.2020 - 23.02.2020

Liturgický kalendár

sobota Sviatok Katedry Sv. Petra, apoštola
nedeľa 7. Nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Jána a Teréziu
streda 18:00 ZBP pre Radovana a Zuzanu
štvrtok 18:00 + Anton, Helena, Gejza, Erika
piatok 18:00
sobota 18:00 + Róbert, Anna a Rudolf (sv. omša spojená s pomazaním olejom sv. Charbela)
Nedeľa 8:00 ZBP pre Alžbetu a poďakovanie za 78 r. života
9:30 ZBP pre rodinu
11:00 Za farníkov

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Sobáš: Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu o 14:00: Ľuboš Miškolci a Lenka Brezinová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí.

Príprava na celomestské misie 21.3. – 29.3.: V týchto dňoch budú prebiehať v celom meste, teda v každej farnosti misie s cieľom oživiť duchovný život všetkých veriacich, do našej farnosti prúdu pátri dominikáni zo Zvolena. Už teraz sa pripravuje týždeň pre misiami prípravný týždeň, aby v každej farnosti už rezonovala myšlienky misií a tiež aby sme sa už začali posväcovať. V dňoch 16.3. – 21.3. bude každá farnosť mať jeden deň službu celodennej adorácie v kláštore u ružových sestier (sobota 21.3.) a celodenného čítania Božieho Slova v kostolíku sv. Michala na Vŕšku (štvrtok 19.3.). Vzadu na stolíku je pripravený papier, aby ste sa už teraz zapísali na spomenuté služby. Tiež v sobotu 21.3. je objednané divadelné predstavenie Povolanie pápež v DAB ako začiatok misií, každá farnosť bude mať 50 – 100 lístkov a tak nechoďte do divadla skôr ☺, ale pôjdeme spoločne.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na stránke a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať. Ďakujeme.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti, vopred PBZ.