13.3.2023 - 19.03.2023

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa 4. Pôstna nedeľa – Laetare (Nedeľa radosti)

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Michal, Margita a rodičia z oboch strán
streda 18:00 +  Vojtech a rodičia
štvrtok 18:00 + Jozef a starí rodičia z oboch strán
piatok 18:00 1. + Ľudmila, 2. + Magdaléna a Ingrid
sobota 18:00 + Margita a Karol
Nedeľa 08:00 + Jozef, Mária a rodičia z oboch strán
09:30 + Ivan, starí rodičia z oboch strán a vnuk Vlastimil
11:00 Poďakovanie za 86 r. života Terézie a ZBP do ďalších rokov

Charizmatický večer: V utorok po sv. omši o 18.45. Pozývame srdečne.

Stretnutie rodičov birmovancov: Tento piatok po večernej sv. omši o 18.45 bude v kostole organizačné stretnutie rodičov k birmovke, ktorá bude v našej farnosti v nedeľu 10.9. Účasť aspoň jedného rodiča alebo zástupcu nutná.

Birmovanci: Na budúcu nedeľu o 17:00 bude na fare ďalšie birmovanecké stretko.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Krížová cesta: Počas pôstu v piatok býva krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod.

Pôstne katechézy na Kalvárii: Každú pôstnu nedeľu na nitrianskej Kalvárii bude o 15:00 pobožnosť krížovej cesty spojená s krátkou katechézou venovanou tento rok téme kresťanských čností – dnes to bude čnosť lásky.

Nahlasovanie k sv. spovedi pre starých a chorých: Do 20.3. nám zahláste, prosím, našich starých a nevládnych farníkov k veľkonočnej sv. spovedi. Môžete tak urobiť po sv.omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti. Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku, a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%.

Kňazské povolanie: Chceme povzbudiť mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, že sa môžu prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prihlášky do Kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie v Nitre možno podať do 30. apríla 2023. Podrobnosti k podávaniu prihlášok nájdete na výveske pred kostolom.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá zloba, nech sú ďaleko od vás.“ (List Efezanom 4,31). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Personália: Z rozhodnutia diecézneho biskupa Viliama Judáka je od 1.4.2023 náš pán kaplán Anton Grznár menovaný za administrátora farnosti Čeladice a teda po 9 mesiacoch odíde z našej farnosti. Ďakovné sv. omše bude slúžiť v nedeľu 26.3. o 8:00 a 11:00, kedy sa s ním oficiálne rozlúčime.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. PBZ všetkým dobrodincom.